GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Email:  c2-truongyen@chuongmy.edu.vn

 

 

Trường THCS Trường Yên hiện đóng trên xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Trường THCS Trường Yên có nhiệm vụ phát triển giáo dục trung học trên địa bàn xã Trường Yên, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn lực chất lượng cao cho quê hương.

Trường THCS Trường Yên thành lập năm 1977. Trước năm 1977, xã Trường Yên chỉ có một trường phổ thông cấp I, chưa có trường cấp II, với 3 phòng học được xây dựng từ năm 1970. Năm 1977, trường  được tách ra từ trường trung học phổ thông cấp 2 Trung Hòa, gồm 5 lớp với 7 thầy cô và gọi chung là trường phổ thông cấp I – II xã Trường Yên. Đến năm 1979 có 4 phòng học bán kiên cố ra đời. Trường Cấp II có lớp học riêng, không phải học chung, các thầy cô ở xa có khu tập thể cho giáo viên cấp I – II. Thực hiện đường lối giáo dục với phương châm học đi đôi với hành, học kết hợp với lao động, chăm lo chất lượng giáo dục, số lớp và số học sinh tăng lên, từ 5 lớp lên 8 lớp, số giáo viên cũng tăng lên. Từ đó đến nay, trường mang tên trường THCS Trường Yên. Quy mô của nhà trường từng bước được mở rộng, cơ sở vật chất ngày càng được củng cố, điều kiện dạy và học ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong xã. 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên chuẩn hóa và trên chuẩn về đào tạo, có năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình công tác, có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí cao. Tất cả đều không ngừng phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua 2 tốt được cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia sôi nổi. Nhiều năm liền, nhà trường có cán bộ, giáo viên được công nhận Chiến sỹ thi đua, Lao động tiên tiến cấp huyện.

Học sinh của trường chăm chỉ, ngoan ngoãn, tích cực tham gia các phong trào Đoàn, Đội, thể dục thể thao, văn nghệ, quyên góp ủng hộ người nghèo. Song song với giáo dục đạo đức, nhà trường quan tâm tới giáo dục văn hóa kể cả giáo dục đại trà, bồi dưỡng học sinh yếu và học sinh khá giỏi. Kết quả đến nay số học sinh giỏi của trường ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh yếu kém giảm dần, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98%, tốt nghiệp THCS đạt 100%.

Song song với việc nâng cao chất lượng văn hoá, nhà trường thường xuyên chăm lo công tác giáo dục toàn diện cho học sinh; làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho nhà trường. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ và thể dục thể thao của nhà trường, luôn giành được giải cao cấp huyện, cấp thành phố. Với nhận thức: “Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia”, “ Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, luôn có ý thức nâng cao vai trò, trách nhiệm của người thầy trong thời đại mới. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự say mê, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, bằng các biện pháp quản lý dạy học, sự phối hợp giữa các tổ chức trong nhà trường và sự giúp đỡ của Đảng uỷ, chính quyền, nhân dân xã Trường Yên, cùng với sự lãnh đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT Chương Mỹ, trường THCS Trường Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong những chặng đường xây dựng và phát triển.

BGH TRƯỜNG THCS TRƯỜNG YÊN