TỔ VĂN PHÒNG TRƯỜNG THCS TRƯỜNG YÊN GỒM 6 ĐỒNG CHÍ:

1. Đ/c Trần Thị Lan - Tổ trưởng : Kế toán

2. Đ/c Lê Thị Huyền - Tổ phó: Nhân viên hành chính

3. Đ/c Đặng Thị Trịnh: Nhân viên Thiết bị

4. Đ/c Kiều Thị Thúy Liễu: Nhân viên Thư viện

5. Đ/c Nguyễn Thị Oanh: Nhân viên Y tế

6. Đ/c Nguyễn Thị Minh Trang: Nhân viên Văn thư