BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS TRƯỜNG YÊN GỒM 2 ĐỒNG CHÍ:

1. Đ/c Phạm Hồng Minh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

2. Đồng chí Hoàng Văn Sáu - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng